1.GReSBAS nedir?
Binalardaki cihazların, yaygın olarak kullanılan otomasyon sistemleriyle ve bina sakinleri arasında oyunlaştırılmış rekabet ortamında şebekeye fayda sağlayacak şekilde yönetimini amaçlayan bir uluslararası projedir.
2.Nasıl gerçekleştirilecek?
Proje, Türkiye ve Portekiz’de belirli bina ve evlerde kurulacak otomasyon sistemleri ile elektrik tüketimleri izlenip talep yönetimi uygulamaları yapılarak gerçekleştirilecektir.

Newsletter 01 – December 2017