Photo Gamder team
6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebeke Kongresi ve Fuarı’nda, projesi ortaklarının GReSBAS’tan ilham alarak enerji depolama ve dağıtık üretimin oyunlaştırılmış yönetimi ile ilgilendiği GaMDER (Dağıtık Enerji Kaynaklarının Oyunlaştırılmış Yönetimi) projesi çalışmalarından hazırlanan bildiri “En İyi Bildiri” ödülüne layık görüldü. Konferans 25 ve 26 Nisan’da İstanbul’da yapıldı.

On araştırmacının çalışmalarının bir ürünü olan “Dağıtılmış Enerji Kaynaklarıyla Güç ve Enerji Yönetimi Yeteneklerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması” başlıklı ödüllü bildiri Mustafa Alparslan Zehir tarafından sunuldu.

“GaMDER” projesinin temel amacı dağıtık enerji kaynaklarının esnekliğini tahmin edip bunu elektrik faturasını azaltma amacıyla kullanmaktır.

Bu doğrultuda proje iki kapsamda geliştirilmiştir. Öncelikle güneş panelleri, rüzgar türbinleri, kombine ısı ve güç çevrim üniteleri gibi dağıtık enerji kaynaklarının yanında redoks, lityum iyon, sodyum – nikel klorid ve kurşun asit bataryalar gibi depolama teknolojileri incelenmiş ve çeşitli çalışma karakteristikleri hakkında çalışmalar yapılmıştır.

İkinci aşamada, son kullanıcı davranışlarını simüle etmek ve dinamik enerji tarifeleri kullanarak önceki aşamada test edilen ekipmanların yönetimini optimize etmek için oyunlaştırma teknikleri kullanılmıştır.

Testler, İtalya’da RSE DER-TF (Ricerca sul Sistema Energetico’nun Dağıtılmış Enerji Kaynakları Test Laboratuvarı) bünyesinde gerçekleştirilmiş olup bildiri IEEE Xplore’de yayınlanacaktır.

25-26 Nisan 2018