Photo GAMIFIED SMART HOME SYSTEM
GReSBAS Türkiye saha pilot uygulaması Nisan 2018’de başladı. Katılımcılar yetmiş gün oldukça kayda değer bir seviyede başarı gösterdiler.

GReSBAS, yenilikçi enerji tasarrufu ve yönetim çözümlerini İstanbul’da 4 evde ve 12 katılımcıyla test ediyor.

Yaklaşık üç ayda katılımcılar GResBAS’ın oyunlaştırılmış akıllı ev sistemi sayesinde toplamda yıllık 300 liraya varabilecek tasarruflar elde ettiler.

Çevre dostu bir bakış açısına sahip olan projemiz sayesinde, kullanıcılar doğaya olan olumsuz etkilerini 40 ağaç eşdeğerinde iyileştirebildiler.

Buna ek olarak, bu süre zarfı boyunca GReSBAS Türkiye web uygulaması katılımcılar tarafından görüntülenme sayısı 1000’i geçmiş ve katılımcılar 129 görevi başarıyla tamamlamışlardır.

OYUNLAŞTIRILMIŞ AKILLI EV SİSTEMİ: NASIL ÇALIŞIYOR?
  • Kullanıcıların evlerinin ve belirli cihazlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık enerji tüketiminin analizi.
  • Bazı cihazların uzaktan ve otomatik yönetimi.
  • Kullanıcıları cihazlarıyla enerji yönetimi yapmaya teşvik eden günlük, haftalık ve aylık görevler
  • Oyunlaştırılmış sistemde daha yüksek seviyelere ulaşmak, yeni kazanımları ve tavsiyeleri elde etmek için oluşturulmuş puan sistemi.
  • Doğadan esinlenen seviye adları: “Tohum”, “Fidan”, “Ağaç” ve “Orman”.
  • Kullanıcılar, aylık liderlik tablolarıyla, başarılarını diğer kullanıcılar karşılaştırarak ve rekabet ederek lider olmaya çalışabilirler.
  • Kişisel başarıların bir ödülü olarak rozetler kazanma fırsatı.
  • Rekabetin yanında, işbirliği içinde hareket ederek de tasarruf ve enerji yönetimi yapmak mümkün.
  • Her ayın sonunda, kullanıcıların kişisel başarılarının ve çeşitli istatistiklerinin sunulduğu “Aylık Enerji Raporu”.
05 Temmuz 2018