GReSBAS projesinin temel amacı, binalarda Talep Yönetimi uygulamalarını teşvik eden yenilikçi bir oyunlaştırma sisteminin kurulması ve etkinliğinin gözlemlenmesidir. Bu sistem, bina otomasyon teknolojileri ve ileri oyunlaştırma tekniklerinden faydalanarak kullanıcıları Talep Yönetimi uygulamalarına aktif olarak katılmaya teşvik edecektir. Özellikle, puant talebi azaltarak ve sistemdeki aşırı yüklenmeleri gidererek dağıtım şebekelerine fayda sağlayabilecek Talep Yönetimi programları incelenecektir.

Bu amaca yönelik olarak, GReSBAS projesi aşağıdaki hedefleri belirlemiştir:

  1. Biri Portekiz’de, ikisi Türkiye’de olmak üzere üç farklı yerde bina otomasyon sistemleri kurularak tüketimlerin incelenmesi ve Talep Yönetimi yapılması,
  2. Son kullanıcıları Talep Yönetimi uygulamalarına aktif katılım için bilgilendirecek ve teşvik edecek oyunlaştırma tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
  3. Bina sakinlerinin Talep Yönetimi uygulamalarına katılabilecekleri, enerji yönetim performanslarını ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecekleri oyun mekanikleri ve görsel arayüzlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
  4. Binalarda enerji tüketimini azaltabilecek, ekonomik faydalar sağlayabilecek ve dağıtım şebekelerinin işletmesine olumlu etki edebilecek Talep Yönetimi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve uygulanması,
  5. Tüketicilerin Talep Yönetimi programlarına katılımına olanak sağlayacak/destekleyecek bina otomasyon donanım ve yazılımlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması.