Proje Nisan 2016’da başlamış olup Mart 2019’da sona erecektir. Çalışmalar 7 iş paketi ve her iş paketinde bir takım görevler halinde bölünmüştür. Her görev için öngörülen zaman aralığı tabloda başlangıç ve bitiş zamanlarıyla gösterilmiştir.

 

İş Paketi 1 Proje Yönetimi İTÜ Görev 1 İTÜ Finansal ve İdari Yönetim Nisan 2016 Mart 2019
Görev 2 İTÜ Koordinasyon, Organizasyon ve İletişim Nisan 2016 Mart 2019
İş Paketi 2 İçerik Geliştirme, Araştırma, Analiz ve Ön Tasarım Çalışmaları INESC TEC Görev 1 INESC TEC Şebeke ve Piyasaya Katkı Sağlayan Talep Yönetimi Programları ve Beklenen Gelişmeler Nisan 2016 Ekim 2016
Görev 2 İTÜ Kullanıcı Farkındalığı Analizi Nisan 2016 Ekim 2016
Görev 3 INESC TEC Aktif Kullanıcı için Oyunlaştırma Teknikleri Nisan 2016 Ekim 2016
Görev 4 MAKEL Bina Otomasyon Sistem ve Teknolojilerinin Analizi Nisan 2016 Ekim 2016
Görev 5 INESC TEC Düzenleyici İncelemeler Nisan 2016 Ekim 2016
İş Paketi 3 Talep Yönetim Algoritmaları ve Oyunlaştırma ile Kullanıcıları Teşvik Etme İTÜ Görev 1 INESC TEC Bina Otomasyon Sistemi Belirlenmesi Kasım 2016 Nisan 2017
Görev 2 MAKEL Bina Otomasyon Sistemi Donanımlarının Tasarım ve Geliştirilme ve İyileştirilmesi Eylül 2016 Kasım 2017
Görev 3 MAKEL Bina Otomasyon Sistemi ve Şebeke Arayüz Yazılımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi Kasım 2016 Kasım 2017
Görev 4 INESC Şebekeyi Destekleyen ve Piyasaya Katılım Sağlayan Talep Yönetimi Yaklaşımları Geliştirilmesi Şubat 2017 Ağustos 2017
Görev 5 İTÜ Kullanıcıların Talep Yönetimi Programlarına Katılımı için Oyunlaştırma Teknikleri Şubat 2017 Ağustos 2017
Görev 6 İTÜ Detaylı Oyun Mekaniği ve Görsel Kullanıcı Arayüzü Geliştirilmesi Şubat 2017 Ağustos 2017
İş Paketi 4 Saha Uygulaması ve Gösterimi MAKEL Görev 1 MAKEL Bina Otomasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Enerji Tüketiminin İzlenmesi Kasım 2016 Mart 2018
Görev 2 İTÜ Talep Yönetimi ve Oyunlaştırma Uygulaması Ağustos 2017 Ağustos 2018
Görev 3 INESC TEC Bina Enerji Tüketiminin İzlenmesi ve Sonuçların Analizi Nisan 2018 Kasım 2018
İş Paketi 5 Etki Analizi ve Düzenleyici Öneriler INESC TEC Görev 1 İTÜ Kullanıcılar ve Diğer İlgililer Açısından Maliyet-Yarar Analizi Aralık 2018 Mart 2019
Görev 2 INESC TEC Çevresel ve Toplumsal Etki Analizi Aralık 2018 Mart 2019
Görev 3 MAKEL Talep Yönetimi Uygulanması için Düzenleyici Öneriler Oluşturulması Aralık 2018 Mart 2019
İş Paketi 6 Bilgi Paylaşımı INESC TEC Görev 1 INESC TEC Sonuçların Paylaşımı, Duyurulması ve İçselleştirilmesi Planları Nisan 2016 Haziran 2016
Görev 2 INESC TEC Uygulama ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri Temmuz 2016 Mart 2019
İş Paketi 7 Bilgi Topluluğunun Standart Görevleri İTÜ Görev 1 İTÜ Toplu Değerlendirmelere Katılım Nisan 2016 Mart 2019
Görev 2 İTÜ Ortak Bilgi Topluluğu Aktiviteleri Nisan 2016 Mart 2019
Görev 3 İTÜ ERA-Net Smart Grids Plus Girişimi’ne Raporlama Nisan 2016 Mart 2019