Projenin destek çağrısı kapsamıyla ilişkisi ve ilgilendiği başlıca problemler:

Avrupa Birliği (AB) 2030 yılına gelindiğinde elektrik üretiminin büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedeflemektedir. Bu durum, ulaşım ve ısıtma sektörlerinde öngörülen elektrik kullanımındaki artış ile birlikte elektrik güç sistemlerinin (şebekelerinin) planlaması ve işletmesinde birçok önemli teknik zorluğa sebep olacaktır.

Akıllı şebekenin alt başlıklarından Talep Yönetimi (TY), elektrik piyasalarının ekonomik işletilebilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu arttırmak ve elektrik şebekelerinin güvenilirliği ile esnekliğini geliştirmek için başlıca ve kaçınılmaz çözümlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Talep Yönetimi’nin gerçek sistemlerde uygulanması, Avrupa’da en çok incelenen üzerinde araştırma yapılan alanlardandır. Birçok ülke, halihazırda büyük güçlü endüstriyel tüketiciler için değişken fiyatlandırma tarifeleri ve doğrudan yük kontrol uygulamalarından faydalanmaktadır. Birçok Avrupa ülkesi, küçük güçlü tüketicilerin (evler ve iş yerleri gibi) Talep Yönetimi uygulamalarına nasıl etkin bir şekilde katılabileceklerine yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Diğer yandan, bu çalışmaların çoğunda teknik ve ekonomik sorunlara odaklanılmakta, tüketicinin Talep Yönetimi uygulamalarına ilgi ve farkındalığını arttırabilecek sosyal teşvikler ve bilgilendirme gibi konular gözardı edilmektedir.br>

Bu bağlamda, GReSBAS projesi, binalardaki tüketicilerin Talep Yönetimi programlarına, oyunlaştırılmış bir rekabet ortamında aktif katılımını amaçlamaktadır. Büyük binalarda, oyunlaştırılmış rekabet bina sakinleri arasında gerçekleştirilebilir (örneğin binadaki farklı katlar veya departmanlar arasında). Bu yaklaşım ile ,bina sakinleri Talep Yönetimi uygulamalarına teşvikler ve ödüllerle yönlendirilerek enerjiyi daha verimli kullanabilecek ve elektrik faturalarından tasarruflar sağlayabileceklerdir. Bu amaçla, mevcut Talep Yönetimi programları veya dağıtım şebekelerinin işletmesine fayda sağlayabilecek yenilikçi yaklaşımlar tercih edilebilir.

Bu proje, yaygın olarak tercih edilen otomasyon teknolojileriyle bina sakinleri arasında oyunlaştırılmış rekabet ortamı kurularak, şebeke işletmesinde tüketici taraflı kaynaklardan faydalanılabilmesini hedeflemektedir.

GReSBAS projesi, bina sakinlerinin Talep Yönetimi uygulamalarına aktif katılımı için yenilikçi bir oyunlaştırma yaklaşımı sunacaktır.

Projede geliştirilen ileri oyunlaştırma teknikleri, bina otomasyon sistemlerine entegre edilerek enerji verimliliğinde önemli artışlar elde edilmeye çalışılacaktır. Dağıtım şebekelerinin işletmesini destekleyen ve fayda sağlayan yeni Talep Yönetimi yaklaşımlarıyla da proje kapsamında özellikle ilgilenilecektir.

Bu proje, ülke çapında yapılacak anketlerle ulusal farkındalık analizi ve Türkiye ile Portekiz’de iki ayrı gerçek saha uygulamasını içermektedir.

Bu çalışmalar, tüketicileri teşvik edebilecek oyunlaştırma tekniklerinin performansının uluslararası düzeyde değerlendirilebilmesini sağlayacaktır.