İş Paketi 1 – Proje Yönetimi İş Paketi 2 – İçerik Geliştirme, Araştırma, Analiz ve Ön Tasarım Çalışmaları
İTÜ INESC TEC
Görev 1 Finansal ve İdari Yönetim (İTÜ)

Görev 2 Koordinasyon, Organizasyon ve İletişim (İTÜ)
Görev 1 Şebeke ve Piyasaya Katkı Sağlayan Talep Yönetimi Programları ve Beklenen Gelişmeler (INESC TEC)

Görev 2 Kullanıcı Farkındalığı Analizi (İTÜ)

Görev 3 Aktif Kullanıcı için Oyunlaştırma Teknikleri (INESC TEC)

Görev 4 Bina Otomasyon Sistem ve Teknolojilerinin Analizi (Makel)

Görev 5 Düzenleyici İncelemeler (INESC TEC)
İş Paketi 3 – Talep Yönetim Algoritmaları ve Oyunlaştırma ile Kullanıcıları Teşvik Etme İş Paketi 4 – Saha Uygulaması ve Gösterimi
İTÜ Makel
Görev 1 Bina Otomasyon Sistemi Belirlenmesi (INESC TEC)

Görev 2 Bina Otomasyon Sistemi Donanımlarının Tasarım ve Geliştirilme ve İyileştirilmesi (Makel)

Görev 3 Bina Otomasyon Sistemi ve Şebeke Arayüz Yazılımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi (Makel)

Görev 4 Şebekeyi Destekleyen ve Piyasaya Katılım Sağlayan Talep Yönetimi Yaklaşımları Geliştirilmesi (INESC TEC)

Görev 5 Kullanıcıların Talep Yönetimi Programlarına Katılımı için Oyunlaştırma Teknikleri (İTÜ)

Görev 6 Detaylı Oyun Mekaniği ve Görsel Kullanıcı Arayüzü Geliştirilmesi (İTÜ)
Görev 1 Bina Otomasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Enerji Tüketiminin İzlenmesi (Makel)

Görev 2 Talep Yönetimi ve Oyunlaştırma Uygulaması (İTÜ)

Görev 3 Bina Enerji Tüketiminin İzlenmesi ve Sonuçların Analizi (INESC TEC)
İş Paketi 5 – Etki Analizi ve Düzenleyici Öneriler İş Paketi 6 – Bilgi Paylaşımı
INESC TEC INESC TEC
Görev 1 Kullanıcılar ve Diğer İlgililer Açısından Maliyet-Yarar Analizi (İTÜ)

Görev 2 Çevresel ve Toplumsal Etki Analizi (INESC TEC)

Görev 3 Talep Yönetimi Uygulanması için Düzenleyici Öneriler Oluşturulması (Makel)
Görev 1 Sonuçların Paylaşımı, Duyurulması ve İçselleştirilmesi Planları (INESC TEC)

Görev 2 Uygulama ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri (Makel)
İş Paketi 7 – Bilgi Topluluğu Standart İş Paketi
INESC TEC
Görev 1 Değerlendirmelere katılım (İTÜ)

Görev 2 Ortak Bilgi Topluluğu Aktiviteleri (İTÜ)

Görev 3 ERANET Akıllı Şebekeler Topluluğuna Raporlama ve Bilgilendirme (İTÜ)