İş Paketi 1
Koordinatör: İTÜ
Görev 1Finansal ve İdari Yönetim
Koordinatör: İTÜ
Bu iş paketi projenin ana hedeflerine zamanında, bütçe sınırları dahilinde ve Avrupa Komisyonu düzenlemelerine göre ulaşılmasını sağlamak için idari ve finansal prosedürlerin uygulanmasını amaçlamaktadır.
Görev 2Koordinasyon, Organizasyon ve İletişim
Koordinatör: İTÜ
Bu iş paketi proje hedeflerine ulaşmak için konsorsiyum üyeleri arasındaki uyum ve koordinasyonun sağlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca, proje raporlamalarının zamanında tamamlanabilmesini içermektedir.