İş Paketi 2
Koordinatör: INESC TEC
Görev 1 Şebeke ve Piyasaya Katkı Sağlayan Talep Yönetimi Programları ve Beklenen Gelişmeler
Koordinatör: INESC TEC
Talep Yönetimi programlarının şebeke operatörleri ve elektrik piyasaları için günümüzde ve gelecekte sağlayabileceği hizmetler bu görevde kapsamlı bir şekilde incelenecektir.
Görev 2 Kullanıcı Farkındalığı Analizi
Koordinatör:İTÜ
Türkiye ve Portekiz’deki tüketicilerin Talep Yönetimi ve enerji verimliliği konularındaki ilgilerini ve farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla bir internet anketi yapılacaktır.
Görev 3 Aktif Kullanıcı için Oyunlaştırma Teknikleri
Koordinatör:İTÜ
Bu görevin amacı, oyunlaştırma konusundaki çalışmalar incelenecek ve GReSBAS projesi için uygulanabilecek yaklaşımlar seçilecektir. Ayrıca, oyunlaştırma uygulaması için en uygun tasarım yapısı ve teknik altyapı da araştırılacaktır.
Görev 4 Bina Otomasyon Sistem ve Teknolojilerinin Analizi
Koordinatör: Makel
Mevcut bina otomasyon çözümleri geniş kapsamlı olarak incelenecektir. Binalardaki cihazların kontrol ve otomasyon imkanlarını arttırabilecek teknolojler analiz edilecektir.
Görev 5 Düzenleyici İncelemeler
Koordinatör: İTÜ
Türkiye ve Portekiz’de Talep Yönetimi ile ilgili düzenlemeler, haberleşme ve gizlilik konularındaki yönetmeliklerle beraber incelenecektir. Bu analiz, Talep Yönetimi ve enerji verimliliği ile ilgili yol haritalarındaki beklentilere yönelik geliştirilecek çözümler için bir temel olacaktır.