İş Paketi 3
Koordinatör İTÜ
Görev 1Bina Otomasyon Sistemi Belirlenmesi
Koordinatör: INESC TEC
Geliştirilen yaklaşımın merkezinde yer alacak bina enerji yönetim sisteminin fonksiyonel ve teknik özellikleri belirlenecektir.
Görev 2Bina Otomasyon Sistemi Donanımlarının Tasarım ve Geliştirilme ve İyileştirilmesi
Koordinatör: Makel
Bina otomasyon sistemi için yeni donanımlar geliştirilecektir.
Görev 3Bina Otomasyon Sistemi ve Şebeke Arayüz Yazılımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
Koordinatör: Makel
Bina otomasyon sistemi ve şebeke arayüzü için yeni bir yazılım tasarlanacak veya mevcut yazılımda geliştirmeler yapılacaktır.
Görev 4Şebekeyi Destekleyen ve Piyasaya Katılım Sağlayan Talep Yönetimi Yaklaşımları Geliştirilmesi
Koordinatör: INESC TEC
Binalar için en faydalı talep yönetimi yöntemlerini geliştirilmesi. Bu yöntemler, tarife fiyatları ve şebekeden gelen ek isteklere göre tüketicilere oyunlaştırılmış bir ortamda sunulacaktır.
Görev 5Kullanıcıların Talep Yönetimi Programlarına Katılımı için Oyunlaştırma Teknikleri
Koordinatör: İTÜ
Tüketicilerin şebeke işletmesine ve piyasa hizmetlerine, aracı firmalar ile katkı sağlamasına yardımcı olacak oyunlaştırma teknikleri bu görevde geliştirilecektir. Temel amaç, kullanıcıların rekabete dayalı bir oyun ortamında eş zamanlı katılım sağlayarak hem kendileri hem de diğer paydaşlar için faydalar sağlayabilecekleri bir sistem geliştirmektir.
Görev 6Detaylı Oyun Mekaniği ve Görsel Kullanıcı Arayüzü Geliştirilmesi
Koordinatör: İTÜ
Bu görevin amacı, kullanıcıları bilgilendirecek ve talep yönetimi yapmaya teşvik edecek bir oyunlaştırma uygulaması tasarlanmasıdır. Kullanıcı dostu ve kapsamlı bir grafik arayüz tasarlanarak, kullanıcıların talep yönetimi ve enerji verimliliği ile ilgili farkındalıkları arttırılacak ve uygulamalara katılımları teşvik edilecektir.