İş Paketi 6
Koordinatör: INESC TEC
Görev 1 Sonuçların Paylaşımı, Duyurulması ve İçselleştirilmesi Planları
Koordinatör: INESC TEC
Bu görev kapsamında, elde edilen bulguların ilgili çevrelerle paylaşımı planlanmaktadır.
Görev 2 Uygulama ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Koordinatör: INESC TEC
Önceki görevde yapılan bilgi paylaşımı planlarına bu görev ile uygulanacaktır. Proje logosu ve internet sitesinin tasarımı, poster ve broşürler, bilimsel yayınlar, çalıştay sunumları ve Türkiye’de proje sonunda yapılacak bir etkinlik ile proje sonuçları ilgili çevreler ve paydaşlarla paylaşılacaktır.