İş Paketi 7
Koordinatör: İTÜ
Görev 1 Toplu Değerlendirmelere Katılım
Koordinatör: İTÜ
Görev 2 Ortak Bilgi Topluluğu Aktiviteleri
Koordinatör: İTÜ
Görev 3 ERA-Net Smart Grids Plus Girişimi’ne Raporlama
Koordinatör: İTÜ